avatar

DracoL1ch

Роман

33.71 28.60
avatar

Loki

Александр

0.35 2.64
avatar 0.10 1.30
avatar 0.70 0.70
avatar 0.40 0.58
avatar

asdas_addidas

Артем

0.40 0.57
avatar 0.04 0.54
avatar 0.00 0.53
avatar

Platoon

Александр

0.10 0.46
avatar

Martichora

Martichora v2.0

0.12 0.46
avatar

MegaBlax

Константин

1.17 0.45
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar

indeedka

Никитка

0.00 0.34
avatar 0.27 0.10